Đức Thánh Cha Khuyên: Hãy Có Can Đảm Để Bỏ Qua Các Hiềm Khích Và Than Phiền

Tin Vatican – VR 121117: Trong Thánh lễ do ngài dâng vào hôm sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 12, tại Cư Xá Vãng Lai Thánh Nữ Mátta, ĐTC Phanxicô dạy chúng ta phải biết học cách để Chúa an ủi chúng ta. Đề cập đến bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ của Tiên Tri Isaiah, ngài nói: Chúa Kitô đã nhập thể để an ủi và ủy lạo chúng ta. Cũng như các đệ tử tiên khởi của Chúa Giê-su không chịu tin vào sự Sống Lại của Ngài, chúng ta cũng không chịu để cho Chúa an ủi bởi những phép lạ mà Ngài tuôn đổ trong cuộc đời của mỗi người. Vì vậy, thông thường, chúng ta vẫn để cho những tiêu cực của mặc cảm tội lỗi trở nên những vết sẹo trong trái tim của mỗi chúng ta, và chúng ta chấp nhận việc phải nằm một chỗ như người tê liệt trong Tin Mừng của thánh sử Luca, hay không muốn nghe lệnh của Thiến Chúa phán để “đứng dậy và tiến bước”, vì chúng ta cứ khăng khăng giữ lại những hiềm khích, với ý nghĩ rằng khi làm việc đó, chúng ta có thể làm chủ được trái tim của mình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com