Ấn Độ Đã Tiết Lộ Danh Tánh Của Các Nạn Nhân Đã Bị Sát Hại Trong Cuộc Nổi Dậy Tại Kandhamal

Tin Mumbai, Ấn Độ: ĐHY Oswald Gracias, thuộc TGM Địa phận Mumbai, Ấn Độ đã tiết lộ danh tánh của các nạn nhân đã bị sát hại trong cuộc nổi dậy tại Kandhamal, thuộc tiểu bang Odisha, Ấn Độ. Cuộc nổi loạn chống người Kitô Giáo hiện nay tiếp tục còn kéo dài. Cho đến nay thời điểm hiện tại, những người còn sống sót vẫn chưa được Ủy Ban Công Lý của địa phương trả lại sự công bằng. Tuy nhiên, Tổng Giáo Phận Cuttack-Bhubaneswar đang chuẩn bị tiến hành hồ sơ Phong Thánh cho các nạn nhân bị sát hại trực thuộc địa phận này. Trong bức tâm thư vào ngày 3 tháng 12 vừa qua, Đức TGM John Barwa đã chỉ định Linh mục Parushottam Nayak chịu trách nhiệm soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ của các nạn nhân đã qua đời trong cuộc bạo động. Tất cả các hồ sơ này sẽ được chuyển đến Tòa Giám Mục để duyệt xét phong thánh tử đạo cho các ngài.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com