Thánh Lễ Khai Mạc Năm Nhà Tập 2020-2021 cho Thầy Bình và Thầy Tân.

July 1, 2020. Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Long Beach, CA.