CHÚA NHẬT 4 B THƯỜNG NIÊN Đnl 18: 15-20. 1Cor 7: 32-35. Mc 1: 21-28 Lm. Phêrô Bùi Quang Tun, CSsR LINH MỤC VÀ ƠN GỌI ĐỘC THÂN Bài đọc 1, Lời Chúa nói qua sách Đệ Nhị Luật: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ gầy dựng giữa các ngươi một tiên tri như ta; và sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta.” Bài đọc 2, Lời Chúa nói qua thư gởi tín hữu Côrintô: “Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa.” Bài Phúc âm của Thánh Maccô, Lời Chúa Giêsu nói với thần ô uế: “Hãy im đi và ra khỏi người này.” 3 câu Lời Chúa trên đây liên kết với nhau thế nào, có soi chiếu điều gì trong đời sống đức tin của bạn và tôi không? Khách quan hay chủ quan lắm không khi nói rằng 3 câu Lời Chúa đó liên quan đến ơn gọi linh mục?! “Thiên Chúa sẽ gầy dựng giữa các ngươi một tiên tri để nói lời của Ngài.” Chẳng phải linh mục là người được Thiên Chúa chọn lựa và huấn luyện để nói lời của Ngài sao? “Hãy im đi và ra khỏi người này.” Chẳng phải linh mục là người được giao sứ mạng ban Bí tích Giải tội để trục xuất các thần ô uế ra khỏi tâm hồn người ta đó sao? “Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa”. Chẳng phải trong phương diện giáo luật, linh mục là người không có vợ và chuyên tâm lo lắng việc Chúa hay sao? Trong bài chia s này, xin ngn gn nói đến “đc thân linh mục”. Thánh Phaolô viết cho các tín hu thành Côrintô rng: Nhng ai độc thân, và các qu ph thì tôi bo thế này: nếu h c vy, cũng như tôi, thì phúc cho họ” (1Cor 7:8). (chi tiết này cho thy Thánh nhân đã sng độc thân). Ngài cũng tng xác quyết: Nhng ai cưi v thì làm đúng, nhưng ai không cưi s đúng hơn (1Cor 7: 38). Ti sao Thánh Phaolô khuyến khích sng đc thân? Thưa, tt c là vì Nưc Tri. Chúa Giêsu tng nói: “Có nhng ngưi b hon t lòng m, có nhng ngưi tr thành hon vì ngưi ta làm, có ngưi t tr thành hon vì Nưc Tri”(Mt 19: 12). T tr thành hon là vì người ta mun đ tâm lo lng vic Chúa, không b chia s (1Cor 7: 34). Trong thế k th 2 Giáo hi cm nghim rng đi sng đc thân ca linh mc tu sĩ là mt chng tá hùng hn cho Nưc Tri. Và t đó, tiến trình ca lut đc thân đã được cng c tng bưc theo thi gian, qua nhiu Công đng, đc bit nht là Công đng Laterano trong thế k 12 và Công đng Trentô thế k 16. Trong Cu ưc, ngưi Do thái có 12 chi tc, nhưng sau khi tiến vào Đt Ha, ch có 11 chi tc đưc chia đt đ làm chcanh tác. Chi tc tư tế Lêvi không có đt, vì “Giavê chính là cơ nghip ca h” (Giosua 13: 33). H không có gia sn hay tư hu, ch da vào bng lc do các chi tc khác chia cho. Qua hình nh đó Giáo hi ch ra rng: người tư tế hay linh mc cũng không có “đất”- không tư hu ngay mt ngưi v, và chChúa là gia nghip ca h. Nếu bn thc mc ti sao không có v li tr thành mt vn đ nhc nhi, trong sut chiu dài lch s Giáo hi, nht là trong thi đi hôm nay, thì xin cùng suy tư vài đim sau đây: 1. Khát vng trưng sinh bt t: Xưa kia, ngưi ta quan nim rng: ai sng ri chết mà không có con ni dõi là nhng k sng tha. Cuc đi tiêu tan hết vì chng đ li chút gì. Trái li, nếu có con cháu thì cuc sng ca h s được tiếp ni nơi con cháu. Ðó là mt hình thc ca trưng sinh bt t mà ngưi ta đt đưc qua con cháu ca mình. Thế nên điu tiên quyết, n trong tâm tư ca nhiu ngưi, là phi có con cháu để s sng ca h được tiếp tc tn ti. Vi
khát vng đó, vic không có v, hay t b hôn nhân gia đình, là điu khó hiu và khó chp nhn. Do đó khi t b s hu mt “mnh đt riêng” và ch sng vi nim tin rng “đt đai” ca mình chính là Chúa, ngưi linh mc tuyên xưng s hin hu ca Nưc Tri và s sng thiên đàng, nơi không còn chuyn dng vchng na, nhưng ngưi ta s sng như thiên thn (Mt 22: 30), đng thi làm chng cho Tin Mng Chúa Kitô không ch bng li nói, nhưng còn bng c cuc sng, mt cuc sng đc thân. Sng đc thân không ch đơn gin là để có thêm thi gi phc v người khác, nhưng sâu xa hơn, còn là mt s dâng hiến trn vn cho Thiên Chúa cái khao khát bt t qua con cái, đ con cái loài ngưi đưc bt t trong Thiên Chúa. 2. Khng hong ơn gi có phi là vì vn đ độc thân không? Cho linh mc kết hôn có gii quyết đưc vn đ khng hong ơn gi không? Ðc Thánh Cha Benedicto XVI nói rng: có mt s liên quan gia khng hong độc thân và khng hong hôn nhân. C gng sng cuc sng hôn nhân cho ra hn cũng khó như vic gi độc thân cho đàng hoàng. Không phi c b lut đc thân là ơn gi gia tăng và gii quyết đưc vn đ. Trái li mt vn đ khác s ny sinh, đó là vn đ linh mc ly v, và ri sau đó s có tình trng linh mc li d. Có ln nht báo Dallas đăng tin hôn nhân ca mt ông mc sư và mt bà mc sư. Tưng bng lm! Đưc biết trưc đó c hai đã tng kết hôn. Như vy, hai ngưi đã b đổ v n nhân, và bây gi hai ngưi gp nhau, ri ly nhau… Nếu linh mc ly v, và gia mt thế gii đang có khng hong hôn nhân cao độ, s khó tránh khi tình trng linh mc li d, linh muc tái hôn. Và như thế, nhng phn chng li là mt vn đ nhc đu khác. Thế nên không phi c b lut đc thân là gii quyết vn đ. 3. Vy làm sao đ gii quyết khng hong ơn gi tu trì ln khng hong hôn nhân gia đình? Mt gii pháp rt quan trng và cn thiết là hc cách gia tăng lòng tin. Ðc Thánh Cha Benedicto VI nói: “Giáo dân và c linh mc hay các ng viên linh mc phi thy được rng đức tin chính là ngun lc cho ơn gi và phi sng ơn gi mình trong đc tin thì mi giúp gii quyết đưc c nhng khng khong trong đi sng hôn nhân gia đình ca bao ngưi khác. S trung thành trong ơn gi độc thân s nâng đ ơn gi hôn nhân, và s trung thành trong ơn gi hôn nhân cũng đ nâng ơn gi linh mc. Mà đ cho 2 ơn gi này phát trin tt đp, ta phi đy mnh vic sng đc tin. Khi sa sút nim tin ngưi ta cũng d sa sút s gn bó vi Chúa và cũng d đánh mt nim tin vào nhau. Thế nên cn lm vic kích hot đi sng đc tin đ cuc sng gia đình, tu trì, đưc cng c. Bên cnh vic gia tăng lòng tin cũng cn gia tăng s lượng ngưi tin. Ðc Thánh Cha nói: “Câu hi tiên quyết là có ngưi tin Chúa không? Và ri tp th nhng ngưi tin Chúa đó có làm ny sinh ơn gi linh mc không?” Thế nên khi bn ý thc và tích cc sng đc tin nơi cá nhân, gia đình, x đạo, khi bn góp phn làm gia tăng con s người tin Chúa bng vic ng h s sng, sinh sn con cái, là bn đang giúp gia tăng ơn gi tu trì, góp phn rao ging tin mng ơn cu đ, xua tr nhng tác oai tác quái ca qu ma, cùng đem li sc sng tràn đy cho Giáo hi và thế gii.
Close Window