CHÚA NHT 4 VNG NĂM B 2Sam 7: 1-5, 8b-12, 14a, 16. Rm 16: 25-27. Lc 1: 26-38 Lm. Phêrô Bùi Quang Tun, CSsR KHÔNG BIT GÌ NGOÀI ĐC KITÔ Mt đa bé khi ln lên, ngoài nhng điu nó đưc dy, có nhiu điu nó mun biết. Nhng câu hi đơn sơ như: “Cái này là gì? Ti sao li như vy? Ti sao con chó li đ ra con chó mà con gà thì đ ra cái trng, ti sao chó không đ ra trng?” Tt c nhng thc mc dù phc tp hay đơn gin kia đu nói lên khuynh hưng t nhiên ca con ngưi là mun vươn ti trong s hiu biết. Thế nhưng, phi chăng cái gì cũng nên biết, và h không biết là ngu đn? Lm khi ngưi ta cho rng không biết là u mê, thiếu khôn ngoan. Thế nên nhiu quc gia, nhiu cơ s giáo dc đã tìm mi cách nhi nhét vào đu con ngưi tht nhiu kiến thc, tht nhiu cái biết, bt chp biết gì, tt hay xu, đúng hay sai. Ðc Cha Fulton Sheen tng nhn định: “Lỗi lm ln nht ca nn giáo dc hin đại là cho s ngu dt chính là căn nguyên phát sinh ra xu xa trên thế gii, cho nên c phi dn tht nhiu s hiu biết vào đu thanh thiếu niên. Nếu đúng như vy thì phi công nhn rng dân tc nào càng hc biết nhiu càng đo đc hơn. Nhưng thc tế khác hn, chưa bao gi nn giáo dc đưc đy mnh như ngày nay, nhưng chưa bao gi người ta ít biết đến chân lý như ngày nay.” Không biết chân lý, là đi trong sai lm, và đi ti nô l. Có nhng th biết giúp con ngưi ln lên trong nhân phm nhưng cũng có th biết làm mt phm giá con ngưi, đưa con ngưi vào ch hy dit chính mình và ngưi khác. 1. Ông Adong và Bà Eva mun biết hết mi s như Thiên Chúa, không cn Chúa na, t mình có th định đot mi th. S cao ngo này đã mang li tai ha cho ông bà và con cháu. 2. Trong “Tiếng Cưi Dân Gian” ca nhà xut bn Khoa Hc Xã Hi, có k: “mt thy tu ni tiếng đo đc, li còn hc cao biết rng. Mt hôm đưc báo mng là s đắc đạo. Tnh dy, thy vui mng khôn xiết. T đó, ngày đêm càng mit mài vi kinh sách. Nhưng mt hôm thy cht nghĩ: “Lc trí thn thông mình có đ c, duy ch có mt vic chưa biết ti, là cơ th đàn bà. Nếu lên thiên đình ngưi ta hi mc đó thì biết tr li thế nào đây?” Thế ri thy xin ông t giúp đ. Tìm mãi không đưc ai, bác t đành đưa v đến cho thy tu “nghiên cứu”. Nhưng t khi biết đưc trái cm, thy tr nên ngn ngơ. Kinh k, chay tnh chng còn tha thiết. Sng như ngưi mt hn. Tri pht biết chuyn, cho thiên lôi đánh chết, và bt hóa kiếp thành con ếch. Thế nên ca dao có câu: đi tu mà chng trn đi, sinh làm con ếch cho ngưi lt da. Biết điều không nên biết li khiến người ta tr thành “cóc, ếch” vy sao!? 3. Trong xã hi hay ti hc đưng, gii tr được dy cho biết v din tiến sinh lý, vic th thai xy ra thế nào, biết nhng khó khăn s đến khi chưa ra trưng mà có con... truyn đt rt nhiu kiến thc cho hc sinh vi kết lun: đng làm chuyn đó ko có thai là rc ri cuc đi. Nhưng khi có nhng gii
pháp đ không có thai như nga thai, phá thai, thì gii tr chp ly và làm đ chuyn; c cho rng: không có con s không có hu qu rc ri. Trong thc tế, hc đưng Hoa k các thp niên cui thế k 20 đã ln ln gia vô minh vi vô luân, tc là gia kiến thc và luân thường đo lý. Xã hi cho rng không thông biết là căn nguyên ca s xu cn phá v, nhưng xã hi li b tàn phá vì đ cho sluân lan tràn. Đang khi đó Giáo hi hưng dn con người bước đi trong luân lý. Và tuy không hiu thu mi s, người ta vn tin tưng bước theo hướng dn ca Giáo hi. Chính lòng tin và s chân thành bưc theo này mang li cho con ngưi nhng ân phúc ln lao. 1. Như ngày xưa Abraham đưc Chúa gi lên đưng, ti vùng đt Chúa ha, làm t ph dân tc đông như sao trên tri, như cát bãi bin. Ông ra đi nhưng “không biết” mình đi đâu. Không biết nhưng vn đi dưi ánh sáng đc tin. Kết qu, Abraham được chúc phúc. 2. Ðc Maria khn gi mình “không biết đến vic v chng”. Không biết hành trình cưu mang Ðng Cu Thế xy ra thế nào, nhưng nh tin và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa M luôn là Đng Ðy Ơn Phúc, và hoa qu tr sinh nơi lòng M mang đầy ân thiêng cho nhân loi. Như vy “không biết” không hn là vô phúc. Và cũng không hn mi “hiu biết trn gian” là cu cánh cho con ngưi. Thánh Phaolô qu quyết: S khôn ngoan ca con người còn thua c s điên r nơi Thiên Chúa. S khôn ngoan và hiu biết đích thc chính là “biết Đc Kitô. Thánh Phaolô tâm s: “Tôi coi mi s là thua l, là bt li, là phân bón, ch mong cái li tuyt vi là được biết Đc Kitô” (Pl 3: 8). Thánh nhân khng đnh: “Tôi không mun biết đến chuyn gì khác ngoài Ðc Giêsu Kitô” (1Cor 2: 2). S biết đó mi là chân lý, là Tin Mng. Bi đây mi là điu đưa ngưi ta đến s sng phong phú đích thc. Ðây mi là cái biết giúp hiu bao điu “không biết” khác. Lm. Thái Nguyên trong bài “Nhng Ðiu K Diu Nơi Ðc Maria Giá Tr Ca S Bt Tri” có viết: Mt trong nhng s “không biết” đem li nim vui và sc sng là không biết ti. S không biết này li khơi dòng cho mch nưc khôn ngoan chy vào tâm hn con ngưi. Bi vì điu làm cho tâm hn cao đẹp, sinh hoa kết trái tt tươi cho thế gii, không phi là hc cao hiu rng biết nhiu, nhưng là tâm hn thanh sch đ luôn có Chúa. Chính nơi điu này ngưi ta có th sáng sut trong mi la chn, chn theo ý Chúa, có sc mnh Thiên Chúa đ nâng khi hành đng. Ngoài ra, Đc Maria cũng không biết khoe khoang ân đc ca mình, không biết tìm ý riêng, không biết chy trn đau kh, không biết kết án ngưi gây đau kh cho mình, không biết ích k lo riêng… Chính nhng cái không biết này li làm ta sáng cái khôn ngoan ca Thiên Chúa nơi M. Chính nhng cái “không biết” này mà thánh ý và vinh quang Thiên Chúa đưc biết đến, qua M. Bn và tôi cũng hãy hc nơi Đức Maria v nhng s “không biết” trên đ được “biết Ðc Kitô” càng ngày càng hơn trong cuc đi.
CLOSE