Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Long Beach, California
2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90806

dsc05296_resize

Việc tông đồ chuyên biệt tại Long Beach là mục vụ truyền thông đại chúng: báo chí, truyền thanh, truyền hình và nhà sách.

sinhhoat6longbeach

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com